Vystavení vstupního víza do Krušných hor

Vystavení víza

Pro vstup na území území našeho vévodství je nutné vízum. Pro vystavení víza je nutné vyplnit následující formulár.

malba

Príjmení

Jméno

Státní príslušnost

Pohlaví

muž  žena

Datum narození


Na území Krušnohorského velkovévodství se zavazuji chovat slušne a ohleduplne k prírode, lidem a zvírectvu.


V souladu se zákonem Ceské republiky c. 101/2000 Sb. o Ochrane osobních údaju a v souladu s Narízením EU 2016/679 (GDPR) sdelujeme a slibujeme, že poskytnutá data NEjsou nikde uchovávána a slouží pouze k jednorázovému vystavení symbolického víza.